Ile osi mogą mieć dźwigi samojezdne?

Dźwigi samojezdne to urządzenia zamontowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub na specjalnie skonstruowanej platformie samojezdnej napędzanej silnikiem. Każdy dźwig samojezdny składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego w pomoście obrotowym, czyli kolumny. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest podnoszenie i opuszczanie ciężarów oraz przemieszczanie ładunków na skutek ruchów obrotowych pomostu. Warto wiedzieć, że im większy wysięg żurawia, tym mniejszy jest jego udźwig. Podczas pracy w trybie dźwigowym podwozie stabilizowane jest wysuwanymi podporami, które stanowią integralną część każdego dźwigu samojezdnego.

Konstrukcja podwozia

Manewrowanie mobilnym żurawiem wieżowym w ciasnych miejscach jest możliwe dzięki osiom skrętnym. Za napędzanie osi odpowiedzialna jest sześciobiegowa skrzynia biegów. Niektóre modele wyposażone są w pięć osi, przy czym pierwsza i druga oś zawsze są skrętne, a układ skrętu kół jest z nimi połączony mechanicznie. Kołami drugiej osi można sterować niezależnie od skrętu kół przednich, co znacznie ułatwia manewrowanie żurawiem i zmniejsza maksymalny promień skrętu kół. Jeśli koła przedniej i tylnej osi zostaną skierowane w jednym kierunku, to żuraw może poruszać się po skosie. Jest to ogromne ułatwienie przy poruszaniu się po ciasnych placach budowlanych.

Parametry techniczne żurawi samojezdnych

Maksymalną wartość obciążenia mobilnego żurawia określa udźwig, który zależny jest od długości wysięgnika i kąta jego pochylenia oraz rodzaju olinowania i sposobu podparcia. Zdolność do przenoszenia ładunków o określonym ciężarze definiuje moment udźwigu, a wysięg, który podawany jest w metrach, określa odległość poziomą od osi obrotu kolumny do osi pionowej urządzenia ładunkowego. Z kolei wysokość podnoszenia to odległość pionowa od osi ustawienia żurawia d powierzchni oporowej urządzenia ładunkowego.

 

dźwig z osiami