Jak prawidłowo używać podnośnika koszowego?

Prace wysokościowe wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Obarczone są dużym ryzykiem wypadków, a także uszkodzenia kosztownych maszyn. W tym artykule omówimy kwestię bezpiecznej obsługi podnośników koszowych, a także przybliżymy istotne parametry techniczne sprzętu oraz zasady BHP.

Zanim operator wsiądzie do zwyżki

Jedną z pierwszych zasad, jakich niewątpliwie należy przestrzegać przy korzystaniu z podnośników koszowych jest to, by stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Zwyżki różnią się między sobą wagą, rodzajem napędu, wysokością roboczą, zasięgiem ramienia i masą udźwigu, a zatem powinno się odpowiednio dopasować sprzęt do rodzaju prac, miejsca i podłoża, na którym będzie używany.

Warto wiedzieć, że:

 • na terenie o nierównej powierzchni korzysta się z podnośników nożycowych,

 • podnośników koszowych z napędem spalinowym nie można uruchamiać w pomieszczeniach,

 • na stropach podziemnych parkingów, pomostach i nabrzeżach należy używać maszyn o mniejszej masie.

Odpowiedni dobór sprzętu to podstawa. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jego stanu technicznego. Zadanie to należy do obowiązków operatora, który powinien najpierw dokonać oględzin wizualnych urządzenia, a później podstawowego przeglądu technicznego.

Oględziny wizualne podnośnika koszowego polegają na sprawdzeniu stanu fizycznego następujących elementów urządzenia:

 • pomostu roboczego,

 • barykady,

 • krawężnika,

 • zabezpieczeń bramki wejściowej,

 • ramienia zabezpieczającego,

 • punktu mocowania uprzęży.

Przegląd techniczny podnośnika koszowego powinien z kolei uwzględniać kontrolę:

 • zespołów hydraulicznych,

 • kabli i podzespołów elektrycznych,

 • wyłączników krańcowych,

 • kół i opon,

 • układu hamulcowego,

 • sygnału przechyłu.

Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć operatora podnośnika koszowego w sprzęt ochronny: kask, odzież i buty zgodne z wytycznymi BHP, rękawice, kamizelkę odblaskową oraz uprząż asekuracyjną. Dodatkowo osoba pracująca przy obsłudze zwyżki musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Ostatnią czynnością niezbędną do wykonania przed uruchomieniem zwyżki jest odpowiednie zabezpieczenie terenu, na którym przebiegać będą prace. Rejon wokół podnośnika powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz taśmą BHP w jaskrawym kolorze.

Zasady pracy z podnośnikiem koszowym

Przed przystąpieniem do planowanych czynności z użyciem podnośnika koszowego zaleca się wykonanie prac testowych, które pozwolą operatorowi poznać precyzyjny zakres, w jakim możliwe jest manipulowanie ramieniem i koszem danego urządzenia. Dzięki temu, operator będzie w stanie dokładnie ustawić kosz względem miejsca prac, co ograniczy konieczność wychylania się poza barierki, a tym samym zmniejszy potencjalne ryzyko upadku z wysokości.

Do pracy z podnośnikiem koszowym potrzebne są przynajmniej dwie osoby, z których jedna znajduje się w koszu i pracuje na wysokości, a druga stanowi obsługę naziemną. Operatorzy, poza odpowiednim przeszkoleniem, powinni znać ograniczenia urządzenia, z którym pracują. Zalicza się do nich trzy kluczowe wartości:

 • maksymalną wysokość roboczą podnośnika koszowego,

 • maksymalny wysięg boczny ramienia,

 • maksymalne dopuszczalne obciążenie kosza.

Choć w większości nowoczesnych urządzeń instaluje się obecnie niezawodne systemy ostrzegawcze, pracownicy muszą rozumieć, że przekroczenie dopuszczalnych limitów technicznych stanowi poważne niebezpieczeństwo i pod żadnym pozorem nie można do tego dopuścić.

Nie można także pozwolić na pracę z podnośnikiem koszowym podczas silnych podmuchów wiatru czy burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Jeśli niesprzyjające warunki pogodowe wystąpią nagle, prace należy natychmiast przerwać, a kosz przywrócić do najniższego położenia. Według norm bezpieczeństwa, powinno się zaprzestać używania zwyżki, gdy prędkość wiatru wyniesie lub przewyższy 12 m/s.

Pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i komfort operatorów także podczas upału. Powinien zaopatrzyć ich w odpowiedni ubiór, ciemne okulary ochronne oraz wystarczającą ilość wody pitnej.

Zastosowanie się do wymienionych w niniejszym artykule zasad pozwala na zachowanie wszelkich niezbędnych norm i środków ostrożności podczas pracy z wykorzystaniem zwyżek. Zalecamy to każdemu, kto wypożycza od nas podnośnik koszowy lub przygotowuje się do użytkowania własnego sprzętu.

niebo, podnośnik