Jakie obowiązują uprawnienia na podnośniki koszowe?

Urządzenia dźwignicowe, do których zaliczamy podnośniki koszowe, znajdują powszechne zastosowanie. Są wykorzystywane m.in. podczas prac budowlanych, remontowych, montażowych i instalatorskich oraz podczas akcji ratowniczych straży pożarnej. Podnośnik pozwala bezpiecznie wykonać pracę na wysokości, także w miejscach, w których nie można ustawić rusztowania. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia trzeba zdobyć, aby móc pracować jako operator zwyżki.

Bezpieczna obsługa podnośników koszowych

Obowiązujące przepisy uwzględniają konieczność zdobycia uprawnień, które pozwalają na bezpieczną obsługę podnośnika koszowego. Każdy operator urządzeń dźwignicowych musi dysponować kompletem dokumentów oraz przestrzegać zasad BHP, bo tylko wówczas korzystanie ze zwyżki będzie bezpieczne. Każda praca na wysokości nie należy do najłatwiejszych, jednak w przypadku podnośników koszowych operator odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo sprzętu i osób trzecich. Choć wydaje się, że obsługa podnośnika koszowego, jest bezproblemowa, to w rzeczywistości wymaga ona nie tylko wiedzy, ale także doświadczenia, które pozwalają uniknąć poważnych w skutkach wypadków. Obsługa podnośnika koszowego oraz innych urządzeń dźwignicowych bez stosownych uprawnień, nawet na polecenie pracodawcy, wiąże się z poważnymi problemami, nie tylko wówczas, gdy dojdzie do wypadku.

Jak zdobyć uprawnienia na podnośnik koszowy?

Przyszły operator podnośnika koszowego musi odbyć szkolenie i zdać egzamin z obsługi podestów ruchomych. Uprawnienia niezbędne do obsługi zwyżki wydaje Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Szkolenie uwzględnia część teoretyczną oraz pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które sprawdzane są podczas egzaminu. Przyszły operator podnośnika koszowego musi być osobą pełnoletnią. Po zdaniu egzaminu operator otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne. Otrzymana karta, która stanowi „przepustkę” do pracy na stanowisku operatora podnośnika koszowego, wydawana jest na czas nieokreślony.

podnośnik, operator w kasku