Jakie uprawnienia trzeba mieć do obsługi podnośników koszowych?

Podnośniki koszowe, będące jednym z typów urządzeń dźwignicowych, są wykorzystywane do przeprowadzania prac na wysokościach – znajdują dzięki temu zastosowanie w różnego typu zadaniach budowlanych, robotach montażowych, a nawet w działaniach straży pożarnej.

 

Na pierwszy rzut oka obsługa podnośników koszowych może wydawać się całkiem prosta, jednak wymagane jest również przestrzeganie wielu istotnych kwestii związanych z zasadami bezpieczeństwa, w tym stosowania się do obowiązujących przepisów i regulaminu zakładowego. Z tego powodu niezwykle ważną rolę w prawidłowym użytkowaniu urządzeń dźwignicowych odgrywają ich operatorzy. Na operatorach podnośników koszowych ciąży duża odpowiedzialność, choć jednocześnie mogą oni liczyć na bardzo dobre warunki pracy i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Do podjęcia takiej pracy wymagane jest jednak posiadanie odpowiednich szkoleń i uprawnień.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia do obsługi podnośników koszowych?

Posiadanie uprawnień upoważniających do obsługi podnośników koszowych zapewnia wiele możliwości rozwoju kariery. Można szukać zatrudnienia jako operator zwyżki, ale daje to również szansę na założenie własnej firmy specjalizującej się w pracach na wysokościach. Choć w przypadku tej drugiej opcji wiele osób obawia się o koszty związane z zakupem maszyn – co na samym starcie może okazać się zbyt dużym wydatkiem – nie należy porzucać takiego rozwiązania. Dobrym sposobem na rozkręcenie własnej działalności jest wypożyczenie odpowiednich urządzeń dźwignicowych, w tym wynajem podnośników koszowych. Wypożyczenie maszyn to również najbardziej ekonomiczna oferta dla przedsiębiorstw, które specjalizują się w pracach z maszynami budowlanymi, jednak prace na wysokościach są wykonywane jedynie sporadycznie – wówczas wynajem pozwoli na optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami.

Uprawnienia niezbędne do obsługi podnośników koszowych

Podstawowym dokumentem upoważniającym do wykonywania zawodu związanego z obsługą podnośnika koszowego są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu na podesty ruchome. Kurs na podesty ruchome obejmuje zarówno informacje na temat wszystkich dostępnych typów urządzeń, wiedzę teoretyczną wymaganą do obsługi podnośnika, jak i postępowanie względem obowiązujących zasad BHP. Najważniejszym punktem szkolenia jest jednak część praktyczna, która pozwala nabyć wszystkie wymagane umiejętności obsługi podestu ruchomego według wybranej kategorii uprawnień IP. To właśnie wtedy kandydat na operatora podnośnika koszowego zdobywa cenne doświadczenie, które pozwala mu zdać egzamin, a następnie przystąpić do pracy na wskazanym stanowisku.

Uprawnienia od Urzędu Dozoru Technicznego są wydawane jako zaświadczenia kwalifikacyjne i przybierają formę plastikowych kart – co ważne, taka karta jest wiążąca wyłącznie z dowodem tożsamości operatora. Obowiązują one przez czas nieokreślony i są ważne na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej, choć istnieje również możliwość, aby Urząd Dozoru Technicznego wydał certyfikat, który będzie honorowany w innych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie należy podkreślić, że podjęcie pracy bez uzyskania uprawnień UDT nie jest możliwe. Aby w ogóle móc przystąpić do szkolenia, którego wynikiem będzie uzyskanie uprawnień, należy mieć ukończone 18 lat oraz przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Dodatkowe uprawnienia, czyli o czym jeszcze warto pamiętać?

Praca operatora podnośnika koszowego nie polega wyłącznie na korzystaniu z podnośnika, ale też z pojazdu, na którym został on zamontowany, dlatego do obsługi wymagane są dodatkowe uprawnienia. Rodzaj pojazdu zależy od rodzaju wysięgnika. Podnośniki koszowe o mniejszym zasięgu są umieszczane na samochodach dostawczych, których całkowita dopuszczalna masa nie może przekroczyć 3,5 ton, a zatem wymaga to posiadania prawa jazdy kategorii B. W przypadku podnośników koszowych montowanych na samochodach ciężarowych – przez co automatycznie mają większy zasięg – konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C. W przypadku podjęcia pracy na konkretnym stanowisku niezbędne jest także wykonanie badań wysokościowych u lekarza medycyny pracy, które pozwolą wskazać schorzenia wykluczające pracę na wysokości powyżej 3 metrów, jak np. krótkowzroczność, niedosłuch, cukrzyca czy epilepsja.

strażak, podnośnik