Jakie uprawnienia trzeba posiadać na żurawie samojezdne?

Żurawie samojezdne to wykorzystywane m.in. w pracach przeładunkowych urządzenia dźwigowe, które montuje się na podwoziach samojezdnych. Ponieważ jednak są to specjalistyczne maszyny, do ich prawidłowego - i, co najważniejsze, bezpiecznego - użytkowania niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień.

Czy obsługa dźwigów samojezdnych wymaga uprawnień?

Transport HDS (skrót od określenia Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) wykorzystuje m.in. samochody ciężarowe wyposażone w urządzenia usprawniające załadunek i rozładunek ładunków. Zaliczają się do nich dźwigi samojezdne, do obsługi których niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawień, które można uzyskać poprzez przejście odpowiedniego kursu oraz zdanie egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Osoby chcące zdobyć takie uprawnienia mogą przystąpić do szkolenia, jeżeli spełniły poniższe warunki:

  • mają ukończone 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie podstawowym,
  • posiadają prawo jazdy kat. C,
  • mają zaświadczenie o wykonaniu niezbędnych badań lekarskich oraz braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu obowiązków operatorów, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego kursanci przyswajają sobie informacje dotyczące konstrukcji żurawia, jego obsługi oraz bezpieczeństwa użytkowania, a także sposobów postępowania w sytuacji awarii lub wypadku. Następnie należy przejść egzamin komisyjny, którego zdanie skutkuje uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT-IIŻ, uprawniającego do obsługi zarówno żurawi samojezdnych, jak i przenośnych oraz przewoźnych. Jest ono ważne zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, dlatego możemy poprosić o wystawienie dokumentu np. w języku angielskim.

Prawo nie wskazuje na konieczność posiadania podobnych uprawnień, gdy jedynie prowadzimy pojazdy HDS, nie obsługując przy tym samych dźwigów - w takiej sytuacji wymagane są jedynie uprawnienia do ich prowadzenia. Mimo to warto jednak, aby do szkolenia i egzaminu przystępowali także kierowcy dźwigów. Zdobyte w ten sposób kompetencje mogą znacznie usprawnić ich pracę np. w razie awarii lub konieczności awaryjnego przeładowania wiezionych ładunków. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której pozbawiony stosownych uprawnień kierowca zmuszony będzie czekać na przybycie operatora mogącego naprawić usterkę lub dokonać przeładunku - to zaś będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami.

pracownicy w białych kaskach