Jakiego podłoża wymaga bezpieczna praca dźwig samojezdny?

Podłoże, na którym ma pracować dźwig, musi być utwardzone. Każde przedsięwzięcie, w którym jest wykorzystywana taka maszyna, powinno być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP.

Teren musi być równy i pozbawiony poważniejszych przeszkód terenowych. W przypadku dużych kolein lub pofałdowanej powierzchni może dojść do przechylenia się żurawia samojezdnego w jedną ze stron i w konsekwencji do przewrócenia.

Za każdym razem trzeba dokładnie sprawdzić miejsce, przez które maszyna będzie przejeżdżać. Istnieje ryzyko uszkodzenia przejść kanałowych lub studzienek. Przed rozpoczęciem pracy trzeba rozstawić maszynę w sposób adekwatny do zaplanowanych działań i tonażu ładunku.

Nasza firma ze Stalowej Woli wypożycza dźwigi i inne maszyny budowlane, które usprawnią prace na Twoje j budowie. Zapraszamy!

Jak można utwardzić podłoże pod dźwig?

Zarówno podczas pracy w trybie dźwigowym jak i transportowym należy wcześniej sprawdzić grunt. Powinien on być utwardzony, by był możliwy bezpieczny przejazd i działanie wszelkich sprzętów budowlanych. Podłoże utwardza się za pomocą:

  • kruszywa - najczęściej stosuje się nawierzchnię z tłucznia. Materiał jest wysypywany na wybraną powierzchnię i utwardzany za pomocą specjalnych urządzeń (np. zagęszczarek),
  • płyt betonowych - wykłada się z nich całą drogę lub tylko przestrzeń, po której będą poruszać się koła maszyn budowlanych,
  • kostki brukowej – rozwiązanie to można zastosować w powierzchniach, w przypadku których istnieje pewność, że posłużą użytkownikom również po budowie.

Należy pamiętać, że dźwigi samojezdne są bardzo masywne i ważą kilkadziesiąt ton. Wiedząc to, łatwo sobie wyobrazić, co może się stać w przypadku wjazdu ciężkiego sprzętu na grząski teren.

 

żuraw samojezdny na postoju