Różnice między dźwigami hydraulicznymi i elektrycznymi

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej trzeba wybrać dźwig, za pomocą którego będą mogły być transportowane i podnoszone ciężkie ładunki na placu budowy. Wybór ten jest dokonywany najczęściej przez projektantów, architektów, wykonawców albo inwestorów. Decyzja o tym, jakiego dźwigu użyć, nie jest prosta. Warto rozważyć kwestię zużycia energii, łatwości obsługi maszyny w sytuacjach awaryjnych, koszty eksploatacji oraz łatwość konserwacji.

Czym charakteryzują się dźwigi elektryczne?

Nowoczesne dźwigi elektryczne w swoich maszynowniach mają zamontowaną wciągarkę i szafę sterową. Górna maszynownia jest zazwyczaj umieszczona na piętrze technicznym lub na dachu. Taka lokalizacja utrudnia operatorowi dostęp do zespołu, który jest dostępny tylko z dachu kabiny. Jeżeli konieczne jest uzyskanie dostępu do zespołu, operator musi wejść z zewnątrz lub z wewnątrz kabiny. Zespół napędowy tego rodzaju maszyn emituje dość duży hałas podczas pracy.

Czym charakteryzują się dźwigi hydrauliczne?

Dźwigi hydrauliczne są wyposażone w zespół zasilający składający się ze zbiornika z pompą i zaworami. Umieszcza się go w maszynowni, a do szybu doprowadza się przewód hydrauliczny połączony z siłownikami i wiązkami przewodów elektrycznych. Dzięki temu można umieścić maszynownię w dowolnym miejscu nawet daleko od szybu. Najczęściej maszynownia znajduje się w piwnicy obok innych pomieszczeń technicznych albo pod schodami.

Jakie jest zużycie energii w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych?

Dźwigi zużywają najwięcej energii na napęd. O wiele mniej energii potrzebne jest do oświetlenia kabiny i napędu drzwi. Nowoczesne dźwigi elektryczne są wyposażone w reduktory albo wciągarki bezprzekładniowe. Silniki dwubiegunowe coraz częściej zastępowane są silnikami jednobiegunowymi z regulatorem częstotliwościowym. Takie rozwiązania technologiczne pozwalają zaoszczędzić nawet do 40% energii. Dźwigi hydrauliczne mają niższą sprawność zespołu napędowego i cechuje je większe zużycie energii niż w ich elektrycznych odpowiednikach.

dźwig hakiem